Košík

Pomoc

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou.
Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť.
V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.
1.1.  Kategórie osobných údajov
 • Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
  Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
  Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.
  Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služiebPokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
  Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno
  Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.
  Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
  Logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača (rozlíšenie, verzia, operačný systém, odtlačok prsta), jazyk
  Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Korejska Kozmetika.
1.2.  Účely spracovania osobných údajov:
Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy.
Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme Vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú ochranu, s cieľom zlepšovania používame osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej možnej miere anonymizované.
Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
Obchodné oznámenie
Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

2.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania.
2.1.  Zabezpečenie osobných údajov
a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Korejska Kozmetika nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel.
2.2.  Obdobie spracovania
Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
počas trvania zmluvy 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov v čase, počas ktorého je Korejska Kozmetika povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Korejska Kozmetika, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
Recenzia 5 rokov
Pomáhame potrebným 10 rokov
Komunikácia 1 rok
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Práva subjektov údajov
a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese info@korejska-kozmetika.com. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Korejska Kozmetika potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4.   Webové stránky
4.1.  Súbory cookies
Naša stránka používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. . Súbory cookies využívame napr. na:
správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2.  Využitie súborov cookies
Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.
4.3.  Odmietnutie súborov cookies
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
Chrome
Internet Explorer
Android
Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.   Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.Zákaznícky servis: info@korejska-kozmetika.com

Kontakt:
Miletičova 1,
Bratislava  821 08

IČO: 50711385
DIČ: 3120155522

6.   Účinnosť
Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 19.6. 2019.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobami:
– bezhotovostne alebo v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
– bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho IBAN SK08 1100 0000 0029 4803 5418, vedený spoločnosti TATRA BANK (ďalej len “účet predávajúceho”)
V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúcí povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby (po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol). Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
Spôsoby doručenia
Slovenska Posta  
Zásielkovňa (Výdajné miesta, Dopravca)
45 dní na vrátenie objednavky
Chcete sa na niečo opýtať? Napíšte nám.
Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adresu:

Olga Lepskaia
Vajnorska 18
831 04 Bratislava

Pri uplatnení reklamácie Vám bude vždy vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, a to i v prípade, že reklamácia bude vybavená na mieste zamietnutím (napr. z hygienických dôvodov) a tovar neprevzatý.

Vrátenie tovaru

Aj keď percento vráteného tovaru je mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nevyhnutné (spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní).